پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/14 | 

مجله پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی، مجله ای اختصاصی در زمینه معماری و شهرسازی با تأکید بر معماری مدرن واجد ارزش و همچنین توجه به هویت های ملی می باشد.
هدف از انتشار مجله
ارائه نتایج پژوهش ها و تجربه های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه های معماری و شهر سازی معاصر است.  شناخت و معرفی آثار با ارزش معاصر، اختراعات، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی و هنری در حوزه‌های ذکرشده در دو سطح ملی و بین‌المللی از دیگر اهداف این مجله می باشد. در این راستا تلاش گردیده است زمینه ای برای تبادل نظریات جدید، دستاوردهای طرح های تحقیقاتی و یافته های علمی برای متخصصین، پژوهشگران، دست اندرکاران حرفه و دانش پژوهان این عرصه فراهم گردد. نوشتارهای علمی _ پژوهشی و تحلیلی  در زمینه های معماری و شهرسازی به منظور اعتلا، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه حرفه ای و دانشگاهی برای درج در مجله پذیرفته می شود. 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی:
http://jfrau.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب