راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1399/5/13 | 
 • پس از تایید مقاله توسط داوران، نویسنده با ارسال مقاله به ایران داک (همانندجو)،  مجله پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی را ازمیزان همپوشانی با مستندات علمی دیگر (سرقت علمی) مطلع می سازد. لازم به ذکر است در صورتی که مقاله دارای بیشتر از ۳۰ درصد همپوشانی با منابع علمی دیگر باشد، بدیهی است مقاله از فرایند مجله خارج و مردود اعلام می گردد.
 •  نوشتارهای علمی- پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌های معماری و شهرسازی برای درج در نشریه‌ پذیرفته‌شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند.
 • هدف این مجله انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های معماری و شهرسازی است.
 • نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ مجله‌ای به چاپ رسیده باشند. ضمناً مقاله‌های ارائه شده به این مجله برای بررسی و چاپ نباید همزمان به مجله‌های دیگر ارایه شده باشند.
 • مقاله باید واجد بخش‌های چکیده (فارسی و انگلیسی) ، کلید واژه‌ها، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی‌نوشت‌ها و فهرست مراجع باشد.
 • چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، روش پژوهش، نکته‌ها، یافته‌های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان‌کنندۀ مختصری از مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۳۵۰ کلمه و چکیده انگلیسی حداقل ۳۵۰ و حداکثر ۵۰۰ کلمه است (چکیده انگلیسی لزوما ترجمه چکیده فارسی نمی باشد بلکه خلاصه مقاله را شامل می گردد). چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحه‌ای جداگانه تایپ شوند. در صفحه چکیده انگلیسی، عنوان مقاله و واژه های کلیدی نیز به انگلیسی ارائه گردد. به منظور تسهیل در فرآیند ویراستاری بهتر است چکیده انگلیسی در انتهای فایل بیاید.
 • در نوشتار‌های پژوهشی و تحلیلی لازم است واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین ۶ _۴ کلمه نوشته شود.
 • مقدمه نوشتار، ارائه‌کنندۀ مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.
 • نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندۀ بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد، ارائه گردد.
 • پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) ‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست مراجع، تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده شوند.
 • تمام ارجاعات درون متنی در فهرست مراجع ذکر شود و بالعکس.
 • از ارجاع دهی در بخش های چکیده، بیان مسئله و نتیجه گیری خودداری گردد.
 • ارجاعات مربوط به مراجع، در متن شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه پس از نقل مطلب در داخل پرانتز می‌آید.
 • فهرست مراجع به ترتیب الفبایی نام نویسندگان در انتهای مقاله به تفکیک فارسی و انگلیسی می‌آید.
 • در نگارش مقاله حتماً از مراجع فارسی و انگلیسی جدید و به روز استفاده و مطابق اصول نگارش APA تنظیم شوند. هم‌چنین ارجاع در متن نیز باید مطابق اصول نگارش APA باشد.
 • نام و نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان) با مشخص نمودن نویسنده مسئول با علامت ستاره*؛ درصورت تعدد نویسندگان از اعداد برای نشان دادن جایگاه آنها در جمع نویسندگان استفاده کنید.
  رتبه علمی، محل اشتغال یا تحصیل و آدرس نویسندگان و رایانامه (که تنها برای نویسنده مسئول الزامی بوده و بهتر است ایمیل دانشگاهی یا سازمانی باشد) بایستی به طور کامل ذکر گردد.
  عنوان نویسنده اعم از مهندس، دکتر و غیره نباید در مقاله ذکر شود و معرفی نویسنده باید مطابق با ترتیب زیر صورت پذیرد:
  سمت دانشگاهی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده محل خدمت، دانشگاه اگر نویسنده عضو هیئت علمی نبوده و صرفاً دانشجو یا فارغ التحصیل رشته ای است، این اطلاعات به صورت زیر در مقاله درج خواهد شد:
 •  تحصیلات (دکترا، دانشجوی دکترا، دانشجوی کارشناس ارشد و ...) ، رشته، دانشگاه محل تحصیل.
 • در صورتی که مقاله برگرفته از پایان نامه ارشد یا دکتری یا طرح پژوهشی است، میتواند در این بخش مورد اشاره قرار گیرد.
 • عکس‌ها، نگاره‌ها، جداول و غیره در حداقل میزان و با کیفیت مناسب تهیه شوند(عکس ها به صورت JPEG ارائه شوند و کیفیت آن ها کمتر از ۳۰۰ dpi نباشد)، دارای شماره و توضیح باشند و حتماً مأخذ مربوطه ذکر گردد (در فهرست مراجع نیز ذکر گردد) و در متن به آن ها استناد شده باشد.  تمامی تصاویر، نقشه ها و نمودارها با عنوان شکل ارائه گردد. شماره و عنوان جداول در بالای جدول و شماره و عنوان شکل ها در پایین شکل قید شود.
 • چناچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود. درغیر این صورت، نویسندگان می‌بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت ارائه مقاله و انجام مکاتبات به دفتر مجله معرفی نمایند.
 • چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتار‌های علمی مجله به طریق مزبور باشد، قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد.
 • فرمت و اندازهها
  مقاله با نرم افزار  ۲۰۱۳ ,۲۰۱۰ ,۲۰۰۷ Word و با پسوند docx در اندازه کاغذ A۴ تدوین شود. ازآنجاکه در نشریه اولویت با کم گویی است، استاندارد تعداد صفحات مقاله شامل شکل ها، جدول ها، منابع و غیره برای نشریه ۱۵ صفحه است. مقاله باید به صورت تک ستونی باشد. کلیه حروف فارسی متن با فونت B Mitra (معمولی) کلیه حروف انگلیسی متن، فرمول ها و نیز روابط ریاضی با  Times New Roman(معمولی) باشند. اندازه حروف برای بخش های دیگر مقاله در جدول زیر نوشته شده است. متن مقاله در اندازه کاغذ A۴ و با فاصله خطوط ۱ باشد. 
 • حاشیه راست ۳، حاشیه چپ ۲/۵، بالا ۳/۵ و پایین ۲/۵ سانتی متر. همه صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده باشند.    
 • تمامی متن به صورت تنظیم( Justify ) هم تراز و ترازبندی شود که به یکسان سازی حاشیه های چپ و راست خطوط یک ستون و یا یک صفحه به طور عمودی گفته میشود.
 • به منظور تأکید بر بخشی از مقاله، در متن معمول مقاله از قلم به صورت زیرخط یا برجسته یا ایتالیک استفاده نشود.
  عناوین (تیترهای) بخشها و زیربخشهای مقاله، غیر از چکیده، پی نوشت، سپاسگزاری و منابع براساس سلسله مراتب براساس الگوی زیر شماره گذاری شوند:
  ۲- روش تحقیق
  ۲-۱- روش شناسی
  علامت دو نقطه (:) از مقابل تمامی تیترها حذف شود.
  از هدینگ استفاده نشود.
 • جدول قلم های مورد استفاده
  اندازه قلم نام قلم موقعیت استفاده
  ۱۶ B Mitra- بولد عناوین مقالات فارسی
  ۲۲ Times New Roman عناوین مقالات لاتین
  ۱۳  B Mitra- بولد اسامی نویسندگان
  ۱۳ B Mitra نام دانشگاه یا مؤسسه برای نویسندگان
  ۱۳  B Mitra متن فارسی )شامل چکیده و تمامی بخشهای( مقاله
  ۱۱  B Mitra عناوین جدو ل های فارسی
  ۹ Times New Roman عناوین جدو ل ها و متن جدول و اشکال و نمودارهای لاتین
  ۱۳   B Mitra- بولد کلمات کلیدی
  ۱۳   B Mitra- بولد عناوینِ بخش ها و زیر بخش ها
  ۱۱ Times New Roman موارد لاتین مقاله )معادل ها، منابع درون متن و انتهای مقاله، چکیده و کلید واژگان(
  ۱۲   B Mitra پی نوشت ها
  ۱۱ Times New Roman منابع نشریه
 • نکات محتوایی
          از هر گونه اضافه گویی و نقل مطالب تکراری پرهیز شود.
          تیترهای اصلی و فرعی مقاله بسیار با دقت و در هماهنگی کامل با عنوان و هدف مقاله باشد.
          در نگارش مقاله، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ذکر مطالب و استفاده از رفرنسها به صورت پشت سرهم و ممتد جایز نیست و موجب تضعیف متن میشود.
          از آوردن دو تیتر (عنوان) پشت سر هم و بدون توضیحات واسطه پرهیز شود.
 • اصلاح مقالات بعد از انجام داوری
         در مقالات نیازمند اصلاح، اصلاحات باید منحصراً محدود به موارد ذکر شده باشد. در سایر موارد نشریه باید در جریان هرگونه تغییر و یا تصحیح دیگر قرار گیرد.
         کلیه متنهای اضافه شده به مقاله با رنگ قرمز مشخص شوند. در صورت اصلاح متن بخش اصلاحی و تغییر یافته با رنگ سبز مشخص شود.
 • صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.
 • چاپ نوشتارهای مجله پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی بدون ذکر مأخذ در مجله‌‌های دیگر ممنوع می‌باشد.

 فایل شیوه منبع نویسی مبتنی بر
 http://s۳.picofile.com/file/۸۲۱۳۲۱۴۷۱۸/PESI_reference_style_APA۶th_۱_.pdf.htm 
نرم افزار ویراستیار(ویژه اصلاح متن)
http://s۶.picofile.com/file/۸۲۱۲۸۵۹۵۶۸/mag.zip.html

دفعات مشاهده: 1549 بار   |   دفعات چاپ: 311 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Fundamental Research on Architecture and Urbanism

Designed & Developed by : Yektaweb